Aquesta pàgina és fruit del treball de moltes persones a qui vull expressar el meu agraïment i reconeixement en aquest espai.

Especialment a:

Juan Elorduy, crític d'art i gran coneixedor de l'obra del mestre Torrent a qui ha dedicat vàries publicacions. entre elles el llibre Torrent.
D’aquest llibre he extret els encertats comentaris que apareixen al costat dels quadres de l’exposició permanent, els quals m’han ajudat moltíssim a saber-ne fer una lectura de la prolífica obra del meu sogre i que, sens dubte, també us podran ser de gran utilitat a vosaltres, estimats visitants de la web.
 

Gabriel Julià, estudiós de l'obra i de la personalitat del pintor. Autor del llibre El pintor Josep R. Torrent i la seva obra, d'on provenen els comentaris del Torrent inventor. La magnífica exposició en el llibre catàleg "Així de gran" amb motiu de l'exposicio antològica als 85 anys de Torrent, en l'apartat Bosquejo de una vida de artista. Discurs pronunciat a la Casa de Cultura el 28-7-89 amb motiu de l'homenatge que l'Ajuntament de Ciutadella dispensá al mestre Torrent. Autor també de l'exquisit parlament pronunciat amb motiu de la proclamació de Torrent com a Fill Il·lustre de Ciutadella, i publicat al llarg de cinc entregues al diari Menorca.

Lisa Valcepina, Que com a Directora i coordinadora de l'actual remodelació de l'Exposició Permanent, ha aconseguit que el recorregut per la mateixa sigui una autèntica delícia.

Als fills del pintor Torrent pel seu encoratjament en la digitalització de l'obra pictòrica.

José Torrent Pallicer, per la Difusió i disseny de l'Exposició

Joan Al·lès, montatge Audiovisual

Al meu germà Antoni Guasch per l'assessorament tècnic que m'ha donat en la construcció de l'espai web.

En qualsevol cas, l'autor de la pàgina Joan Guasch Bosch, sóc l'únic responsable de les errades i defectes que hi pugueu trobar. S'accepten suggeriments.