Empès per la màxima de que " el món mai podrà pagar a les persones capaces de trobar defectes a les coses"; surt l'afany d'imaginació i  creativitat per  millorar-les.

Inventà una dinamo de bicicleta que aconseguís la mateixa intensitat de llum, a pesar de variar el ritme de pedaleig.

L'any 1960 presentà una patent al IX Salon International des Inventeurs de Brussel·les, el Far giratori automàtic, que fou mereixedor de la Medalla de Bronze, i que consistia en què al mateix temps de gir de la direcció del vehicle, també girés el focus de la llum, evitant la zona de foscor que deixa la llum fixa dels fars.

En el XI Saló de Brussel·les del 1961, obtingué una Menció Honorífica per un Dispositiu per facilitar l'aterratge dels avions. Consistia en què al moment d'impactar les rodes d'aterratge amb el terra , ja portarien un moviment de gir, minvant l'efecte d'impacte amb les rodes.

L'any 1969 presentà al XVIII Saló Internacional d'Inventors de Brussel·les un Sistema de luz de cortesia para cruce de vehículos. Evitant així l'instant de fosca aparent que es dona quan es creuen dos vehicles. Aquesta llum s'encendria automàticament en posar les llums d'encreuament, i els dos vehicles es donarien llum recíprocament.

L'any 1971 al XX Salon International des Inventions et des Produits Nouveaux de Brussel·les obté una Medalla de Bronze per un Dispositivo de señalización para vehículos.