Setembre-08 : Torrent i el Port de Ciutadella


El puente de hierro F10-49Nuestro puerto F10-83

 
El puerto F8-85

El pintoresc  port de Ciutadella fou objecte de la pintura de Torrent, destacant-hi els racons de cases humils dels pescadors.

" El puente de hierro" propietat de Margarita Torrent Quetglas, una bella pintura de la primera època, de l'any 1949. "Nuestro puerto" mostra una visó general del port i al fons la ciutat, sobresortint la catedral. "El puerto", on es veu el racó de "Sa Figuera", avui ple de bars i restaurants.