Octubre-08 : Torrent i "Ses voltes"  de CiutadellaPlaza vieja F40, 1960


Ses voltes F10, 1965


Arcos F3, 1987


 
"Ses Voltes de Ciutadella, i en concret les corresponents a la plaça Vella , Nova ó plaça Espanya, foren objecte de la pintura de Torrent en totes les èpoques.
"La plaza vieja", obra de gran format, fou mereixedora de la Medalla d'Honor al XIX Saló de Tardor del Cercle de Belles Arts de Palma el 1960, actualment a l'Ajuntament de Palma de Mallorca.
"Ses Voltes", (propietat de la família Torrent), ja mostren l'evolució cap a una esquematització i explosió del color.
L'obra de petit format "Arcos" (propietat de Pilar Torrent, filla del pintor), mostra l'evolució estilística cap a la senzillesa i l'esquematisme pròpies de la darrera etapa.