Març 09 : Torrent i el nord d'Espanya
Las dos viejas F20-1979
 Casa Vasca F8-1964

 Iglesia Bermeo F8-1964
 
La tardor de 1964 el pintor Torrent i la seva esposa Joana Campins, emprenen l'aventura viatjant al país Basc amb el seu "Seat 600".

D'aquest viatge son fruit les nombroses sèries de casats bascos i esglésies de Bermeo. Quasi bé totes en format vertical.

Sobretot en "Iglesia de Bermeo"  destaca el puntillisme de la seva pinzellada. Els tres olis mostrats, son propietat de la família Torrent.