Cuesta arriba, 1982

33 x 41 cm, oli/tela

                   Un carro groc tirat per una bèstia amb el coll doblegat per l'esforç i una figura, dèbil i humiliada pel cansament de pujar una "costa amunt" tan feixuga. Tant pot ser una tornada de la feina, com un humil seguici fúnebre.
En aquesta escena, pròpia de l'expressionisme rús o del neorealisme italià, Torrent hi posa color, el color vermell del dolor i de las carn oberta de la terra. En primer terme el camí és una línea blanca ascendent i ens informa del nivell del pendent i del camí ja recorregut.