Campo y pueblo, 1948

54 x 65 cm, oli/tela

           Magnífica obra de transició on es pot apreciar l'aproximació des de posicions impressionistes a noves solucions més pròximes a les propostes de Cezanne d'interpretar el color i l'espai. Representa una vista del poble des Mercadal i és molt interessant comparar-la amb l'obra Molino en Mercadal ( 1968 ), amb la qual comparteix punt de vista i on les propostes  ja  son més segures i radicals respecte al color, el dibuix i l'harmonització. Amb tot, aquestes obres de transició són especialment atractives; aquí poden apreciar les diferències entre la part esquerra de l'obra, més impressionista en els seus recursos, i el joc de llums i "ombres il·luminades" de la part dreta, que resulta més "constructiva" i la línia i el pla tenen més importància que l'efecte lluminós.
           Cal destacar de nou la magnífica composició de l'obra, amb un joc de diagonals que travessen horizontalment l'obra i la importància de la torre del molí, imposant el seu ordre vertical subtilment destacat amb un ombrejat posterior.