Col·legi públic docent de  Primària Pintor Torrent, ubicat al carrer que també porta el seu nom, i al qual i va assitir com a alumne Joan Guasch Torrent, nét del pintor i fill de l'autor de la pàgina web.