d
i
c
c
i
o
n
a
r
i
s
Diccionari normatiu de l'IEC.
Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana. Clicant sobre qualsevol mot dins d'un article anem a la seua definició.
Diccionari Català-Valencià-Balear. Hi trodem mots anitcs, dialectasls, llinatges... Els deu volums de l'obra d'Alcover i Moll.
Diccionari i traductor valencià.
Una curiositat: escriure els números automàticament, fins a mil milions. Com s'escriuen els números en català
I per als que en volen saber més:
Recursos de tota mena en català. Molt bo, però requereix fer-hi una estona per seleccionar allò que desitgem, més que no per anar a fer una consulta directa.
Eines de llengua. Una web de Miquel Boronat amb enllaços molt interessants de llengua, sociolingüística...
Web de la UB amb enllaços a diccionaris molt diversos: català-anglès, català-gal·lès, català-àrab...