Isoet
Isoetes histrix

Els pteridòfits del gènere Isoetes sempre viuen en terrrenys embassats; el seu aspecte és molt especial i propi d'ells.

 

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal