Coa de cavall
Equisetum maximum

Es fa prop dels torrents i de les fonts.

 

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal