Rossinyol, espaseta, xuclamel, coltell
Gladiolus illyricus

Aquesta planteta taca de vermell els nostres camps a l'abril i al maig.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal