Rapa mosquera
Dracunculus muscivorus

És la més espectacular de les tres rapes que es fan a Menorca; se sol fer més o manco prop de la mar i en terrenys pedregosos i rocosos poc o molt sorrencs.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal