Rapa comuna
Arum italicum

Abunda on hi ha ombra i humitat, particularment als barrancs on hi ha aigua prop.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal