Porrassa, albó o caramuixa
Asphodelus aestivus

La porrassa és una monocotiledònia molt comú a Menorca; florida s'anomena albó i seca, caramuixa.

 

.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal