Orquídia
Ophrys tenthredinifera

Es troba als boscos esclarissats.

Font: Les flors de Menorca. Miguel Cao.