Coll de colom o
allassa blava
Muscari comosum
(=Leopoldia comosa)

 

 

 

 

 

Font: Pàgines d'Internet