Mosques grogues
Ophrys lutea

Atreuen els insectes pol·linitzadors imitant la forma de la femella.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal