Leucojum
Leucojum aestivum

Planta que es fa als indrets humits. La subespècie pulchellum és un endemisme tirrènic.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal