Jonc boval
Scirpus maritimus

Viu als sòls arenosos i ben humits de l'illa.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal