Gínjol groc o Espadella
Iris pseudacorus

És una iridàcia de flors molt especials. Es fa principalment a la vorera dels torrents.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal