Cugula
Avena barbata

Es fa als camps sembrats tan fàcilment com als incults; és un destorb important per als nostres pagesos a l'hora de segar el blat, l'ordi, la civada, etc.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal