Càrritx
Ampelodesma mauritanica

Una de les gramínies més belles que es fan a Menorca.

 

 

 

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal