Bova
Thypha angustifolia

 

.

Font: Guía bàsica de la flora y fauna de Europa. Felix / Toman / Hisek.