Plantatge d'aigua
Alisma plantago-aquatica

 

.

Font: Guía básica de la flora y fauna de Europa. Felix / Toman / Hisek.