Herba de coca
Roccella fucoides

Abunda a les roques, penyals i parets, principalment a la costa.

 

 

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal