Barbes de frare
Ramalina evernoides

Liquen abundant damunt els ullastres, els pins i les sivines.

 

 

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal