Pi blanc o mediterrani
Pinus halepensis

Arbre perennifoli de tamany mitjà (fins a 20 m d'altura) i capçada esclarissada. Les fulles, aciculars i agrupades de dos en dos, són primes i poc endurides, i allarguen de 6 a 10 cm. Les pinyes, els fruits de l'arbre, són estructures còniques d'aspecte esquamós, que amiden de 8 a 12 cm i tenen el peduncle corbat cap a la branca d'on surten. Creixen abundosament per la capçada, ja sigui aïlladament o en grups de 2 o 3. Si bé sembla que el pi blanc tenia en els seus orígens una distribució poc o molt relicta a la franja litoral i als indrets amb sòls més magres, la regressió del bosc autòcton i l'acció de l'home han afavorit la seva expansió, de tal manera que en l'actualitat constitueix l'espècie arbòria més abundant a Menorca.

Font: Pàgines d'Internet