Pi d'en Llorenç
Pinus halepensis var. ceciliae

És un pi endèmic de les Balears. La seva capçada és molt més estreta que la del pi comú (pinus halepensis) i, vist d'enfora, recorda un xiprer.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal