Gimnospermes

Classe Pinates

Ordre Pinales

Família Pinàcies
Pinus halepensis Pi blanc o mediterrani 
Pinus halepensis var. ceciliae Pi d'en Llorenç
Pinus pinea Pi ver
Pinus canariensis Pi canari

Família Araucariàcies
Araucaria excelsa Arbre de pisos

Família Cupressàcies
Juniperus phoenicea Sivina 
Cupressus sempervirens Xiprer

 

Classe Gnetatas

Ordre Gnetales

Família Efedràcies
Ephedra fragilis Trompera