Violer bord
Matthiola incana

És una mateta ben decorativa dels murs i parets viaris, per tant, ruderalitzats.

 

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal