Vinagrella, Flor d'avellana, Aspre, Fel i vinagre
Oxalis pes-caprae

Viu als camps, voreres de camins i zones humides. Les seves flors grogues constitueixen una part important del paisatge hivernal illenc.

Font: Les flors de Menorca. Miguel Cao.