Veça de canyís
Vicia bifoliata

Es fa als matolls i garrigues.

Font: Les flors de Menorca. Miguel Cao.