Rosella
Papaver rhoeas

És freqüent als nostres camps i vores de camins. Aquí conviu amb altres plantes rudero-segetals, com ella.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal