Rave de la mar, Ravenissa de la mar
Cakile maritima

Creix a les platges i arenes costeres. És típica de la vegetació de dunes.

Font: Les flors de Menorca. Miguel Cao.