Queixal de vella
Hyoseris radiata

És una planta força corrent, amb les fulles disposades en roseta.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal