Bastenaga borda
Daucus carota

Umbel·lífera molt coneguda i abundant a Menorca, ací la veiem en flor i en fruit.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal