Olivella
Cneorum tricoccon

Font: CD-Rom Arbres i arbusts de les Balears