Marfull
Viburnum tinus

Font: CD-Rom Arbres i arbusts de les Balears