Llevamà
Calendula arvensis

És una planta molt primerenca que invadeix els sembrats destorbant i impedint el bon creixement dels farratges plantats pels pagesos; es pot combatre de diverses maneres i, a més, té qualitats medicinals.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal