Coques de paret o ensopegalls
Limonium sp

Són molt freqüents a les costes i zones salmenques de Menorca.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal