Socarrell
Launaea cervicornis

 

 

 

 

 

 

 

Font: pàgines d'Internet