Frígola o moraduix anglès
Teucrium subspinosum

Forma una mateta de rames molt punxants. Observi's com es ramifica des de la base.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal