Espinal
Crataegus monogyna

Font: CD-Rom Arbres i arbusts de les Balears