Socarrell alís
Dorycnium fulgurans

Es fa als penyals i indrets pissarrosos propers a la mar.

Font: Les flors de Menorca. Miguel Cao.