Socarrell bord
Centaurea balearica

Endemisme menorquí, el més escàs dels nostres socarrells.

Font: Les flors de Menorca. Miguel Cao.