Card blanc
Galactites tomentosa

Deu el seu nom popular a les vetes blanques de les seves fulles.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal