Capells de paret
Umbilicus pendulinus (=rupestris)

Els capells de paret són un típic exemple de planta suculenta.

 

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal