Canyafèrlara o fèrlara
Ferula communis


És una de les umbel.líferes més altes i vistoses de les que es fan a Menorca. Observeu les seves fulles grans i finamet dividides, i les umbel.les compostes de flors de color groc franquement groc.
Damunt les restes d'aquesta planta s'hi troben les gírgoles de fèrlara, bolets prou apreciats. D'altre banda la bollidura del seus fruits és un laxant suau.

Font: Enciclopèdia de Menorca. Tom II: El món vegetal.