Bruc femella
Erica scoparia

Font: CD-Rom Arbres i arbusts de les Balears